Disclaimer

Ingangsdatum 19-01-2014 om 22:32

DISCLAIMER Flower Power Winkel

Ondanks de constante zorg en aandacht die flower power winkel aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. 

De informatie op de flower power winkel site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de flower power winkel (ook niet via een eigen netwerk).